חברת אברהמ'ס אינסטלציה ושיפוצים מתקינה אביזרי בטיחות מים על פי דרישת הלקוח ובתאם לחוקי תקנות משרד הבריאות ובהם מונעי זרימה חוזרת, שוברי ואקום, אל חוזר ועוד.
לאחר התקנת ובדיקת המז"ח המתקין/בודק (ברישיון משרד הבריאות) שולח דו"ח ואישור תקינות למשרד הבריאות, ללקוח ולרשות המים המקומית, (באם נדרש לגורמים נוספים).
התקנת המז"ח נאכפת במסגרת של תקנות, חוקים, אישורי בניה ורישיון להפעלת עסק על פי תקנות משרד הבריאות ובהתאם לתקנות בריאות העם.
בדיקה אשר נעשית אך ורק על ידי מתקינים/בודקים מורשים על ידי משרד הבריאות אשר הוסמכו על ידו.

אנו מבצעים בדיקת מזח בבאר שבע ואזור הדרום והנפקת אישורים לרשויות.

אנו מבצעים התקנת מזח בבאר שבע ואזור הדרום.

על מי חלה חובת על התקנת מז"ח:

עסקים: על פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכות המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה.
עסק לצורך עניין זה הוא: טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת תשנ"ב 1992).
מעבדה
משק חקלאי שההשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה.
לול או רפת.תקנות מז"ח:

מז"ח (מונע זרימה חוזרת)
המז"ח– מונע זרימה חוזרת הנו אביזר הגנה אשר תפקידו לחצוץ ולהפריד בין מי שתיה לבין מים אשר אינם ראויים לשתיה.
המז"ח בנוי משני אל חוזרים הפועלים בשיטה הידראולית שבחלקה מנגנון פריקת מים שנכנס לפעולה בעת תקלה.
תפקידו של המז"ח הוא למנוע חדירת מים מזוהמים ממוצא המזח אל מבואו בכיוון הפוך מכיוון זרימת המים המיועדת.
בדיקה שנתית ותקופתית של המז"ח ופיקוח מעקב שנתי של משרד הבריאות נועדו להבטיח את איכותם של מי השתייה ובריאות הציבור ובכך למנוע הרעלות המוניות ואף סכנת חיים.
התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.
בתים פרטים ומשותפים: בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשריים למערכת אספקת המים הן מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית.

 

ניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי שתייה (צנרת, מאגרי מים, מיכלים).