המחשה של צילום פנים צנרת קולטן שפכים 4" בבניין מגורים חדש וצילום גוש בטון שחוסם את המערכת